Tabook, festival a mezinárodní setkání kvalitních malých nakladatelů, festival obrazové knihy a ilustrace, festival knižních profesí se odehraje jako obvykle v Táboře na přelomu září a října. 
Tabook je mnohoúrovňový festival, který trvá jen pár dní, ale jeho přesahy, dopady a duchovní i praktická pokračování se rozvíjejí po celý rok. 
 
Cílem festivalu není nafouknout se a zvětšovat se, nýbrž budovat zásadní setkání “malého” knižního světa. Festival Tabook má prozkoumávat, objevovat a samozřejmě poukazovat na nejdůležitější osobnosti současného knižního světa (s důrazem na klíčové osobnosti, které nereprezentují mediální, nýbrž skutečný obraz současné knižní scény), široké spektrum kvalitního vydávání, a všech činností s tím spojených.
 
Knižní trh a mezinárodní spolupráce
Knižní trh je jakýmsi přirozeným středobodem festivalu. Je samozřejmě přitažlivý pro laické návštevníky festivalu, ale i pro všechny nakladatele. Tabookový knižní trh je jako dobré knihkupectví! Osobní nasazení a přítomnost nakladatele na festivalu je podstatná: nejde o pouhé tržiště jde o setkání s veřejností. Důležitou součástí festivalu je také přítomnost zahraničních nakladatelství a zahraničních autorů. 
 
Program pro veřejnost a baedekr
Program pro veřejnost sestává z bloku, který je koncipován jako jakýsi hloubkový průzkum jednoho tématu a několika fenoménů. Součástí tohoto programu je i festivalový Baedekr, který téma a jeho vazbu na hosty festivalu rozpracovává.  
  
Obrazová kniha a ilustrace
Každý festival má nějakou specialitu: tou Tabookovou je zaměření na autorskou ilustraci a vůbec fenomén obrazové knihy. Nedílnou a možná i jednou z nejpodstatnějších součástí Tabooku jsou  vždy výstavy nejzajímavějších osobností evropské i české ilustrátorské scény s přesahy k volnému umění. Podstatná je i dlouhodobá spolupráce s nadací Miroslava Šaška, která na Tabooku každoročně uděluje tři významná ilustrátorská stipendia. 
 
Práce s knižními profesionály
Knižní profesionálové: tedy všichni, kdo pracují ve svém profesionálním životě s knihou, a’t už jsou knihovníky, učiteli, metodiky volného času nebo knihkupci, to nemají rozhodně snadné. Knižní trh je obrovský, zahlcený nepřeberným množstvím titulů, vybírat pro práci s dětmi a veřejností kvalitní tituly není samozřejmé. V rámci festivalu se mohou zúčastnit odborných seminářů zaměřených na práci s knihou, vzájemně se setkávat, sdílet své zkušenosti a  pod vedením zkušených lektorů a za účasti současných autorů, nakladatelů i zahraničních hostů.
 
Program a spolupráce se školami
Nedílnou součástí festivalu je spolupráce se středními a základními školami. Součástí festivalu je dvoudenní program, který připravujeme přímo na míru jednotlivým skupinám a třídám.

 

punkdeco@gmail.com

Built with Berta.me

juraj horváth ©